PROEFBESCHRIJVINGEN

Algemene info over de proeven

Verdeling van de proeven

De proeven zijn verdeeld in klassen: Sportklasse A, B en C en de Vrijetijdsklasse. In de Sportklasse A worden hogere eisen gesteld. Voor deze proeven moeten combinaties zich kwalificeren door in de sportklasse B een bepaalde drempel te halen. Wie eenmaal de drempel heeft gehaald in de afgelopen twee jaar mag starten in de A-klasse. Wie de drempel driemaal gehaald heeft moet in de A-klasse starten. Wie vervolgens in de A-klasse twee jaar lang de drempel niet opnieuw haalt, moet terug naar de B-klasse. Ieder jaar wordt die drempel vastgelegd.